ด่วน! รับสมัคร “Production Engineer” *ยินดีรับจบใหม่ ทำที่ นิคมเวลโกลฯ – ฉะเชิงเทรา

2012.08.07


ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - AUTOMOTIVE PARTS
ตําแหน่ง Production Engineer
เงินเดือน 15,000 - 20,000
สถานที่ทํางาน WELLGROW INDUSTRIAL ESTATE

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย
  • อายุ21-28ปี
  • ภาษา- อังกฤษพอใช้


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

???????? Production Engineer ??????????????? *?????????????????/?????????/??????????

?????????
– ??????
– ??????????????????????????????
– ???? 21-28 ??
– ???????????????

?????????? >> ???????? ??? 081-9020096