รับสมัคร Account Manager ออฟฟิศแถว BTS ศาลาแดง ทำจ-ศ.

2012.08.07


ประเภทธุรกิจ TRADING CHEMICAL
ตําแหน่ง Account Manager
เงินเดือน ไม่เกิน 40,000
สถานที่ทํางาน BTS ศาลาแดง

Detail

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ28 - 35 ปี
  • ภาษาอังกฤษระดับดี


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

?????? TRADING – CHEMICAL ??? BTS ???????
??????????????? Account Manager ????????? ??????
1. ???????
2. ???? 28- 35 ??
3. ?????????????????????????????????? 5 ??
4. ???????????????????????????? ????????????????
5. ?????????? ???????
6. ??????? ?????? – ????? ???? 8.30-17.30

*** ?????????? ?????? : 087-0663111 ***