รับสมัครล่ามภาษาญี่ปุ่น เพศชาย / หญิง ทำงานแถวเทพารักษ์ โรงพยาบาลบางนา 2 ด่วนนน!!

2012.08.23


ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - EIECTRONIC COMPONENTS (SEMI CON)
ตําแหน่ง INTERPRETER
เงินเดือน -25000
สถานที่ทํางาน SAMUTPRAKARN

Detail

-WORK MON -SAT

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ-35
  • ภาษาJAPANESE


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

??????????????????????? ???????????????
1.??????? /??? ??????????? 35 ??
2.????????????????????????? ??????????????????????
3.?????????????????????? ??????????? ?-? ??????????????
4.???????????????????? ?????????? ????????? ????????????????? ?????????????????? ???????????????
5.???????????? ???????????????? 25000 (???????????????????????)
6.??????? ???????????????????? ????? 2 ???.081-8703177