ล่ามภาษาญี่ปุ่น ทำงานที่นิคมปิ่นทอง บ.เปิดใหม่

2012.08.23ประเภทธุรกิจ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องเสียงและโทรศัพท์มือถือ
ตําแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น
เงินเดือน -35,000
สถานที่ทํางาน นิคมปิ่นทอง ชลบุรี

Detail


เป็นล่ามในส่วนของการผลิต
ประสานงานระหว่างผู้บริหารและพนักงาน  • คุณสมบัติ เพศหญิง

  • อายุไม่เกิน 35 ปี

  • ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารได้ดี
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed ????????????????????????????? ?????????????? 1980

??????????????????????????????????? 2012 ??????????????? 30 ??

?????????? ???????? 081-8249958

E-mail: siriwan@personnelconsultant.co.th