ด่วน!! ADMIN and HR Manager

2012.08.30ประเภทธุรกิจ Automotive Part
ตําแหน่ง Admin and HR Manager
เงินเดือน NEGOTIATE ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
สถานที่ทํางาน นิคม304 จ.ปราจีนบุรี

Detail
  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุ30-45 ปี

  • ภาษาอังกฤษ
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed ??????????????Admin and HR Manager ??????????

???????????304 ?.??????????

????????????????????????? AIR BAG, prostate SEAT BELT

??????????????????????????????? 2555

?????????

???????????????????

???????????30-45??

???????????????????????????????????????? ????????

???????????-????? 08.30-17.30 ?. (???????????????????????????)

????????????????????????????????????

?????????????????????????? (????????????????????????????????????????????????)


?????????? ???? 089-2068341, 02-2608454 (??????-????? 08.30-17.30 ?.)

email: nutta@pcmt.in.th