ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Logistics ประจำโรงงานที่นิคมลาดกระบัง

2012.09.06


ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING-STEEL/METAL
ตําแหน่ง LOGISTICS
เงินเดือน -25,000
สถานที่ทํางาน นิคมอุตสาหกรรรมลาดกระบัง

Detail

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ24-30 ปี
  • ภาษาอังกฤษ


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

????????????????????????? Logistics
??????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????-????????????????????????????
?????????
???????????????
??????????? 24-30??
??????????????????????????????????? Stock Control
????????????????????????????????
?????????
??????????
????????????????????
????????????
?????
???????????
??????????????
?????
?????????

?????????? ???? 089-2068341, viagra sale 02-2608454 (08.30-17.30 ?. ??????-?????)
email: nutta@pcmt.in.th