เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน ประจำพื้นที่ำีพระประแดง

2012.09.18


ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING-STEEL/METAL
ตําแหน่ง SALES COORDINATOR
เงินเดือน ~15,000
สถานที่ทํางาน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

Detail

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ21-27ปี
  • ภาษาอังกฤษ(ปานกลาง)


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????? ??????????????????? 70
?????????
???????????????
??????????????????????
??????????? 21-27??
?????????15, shop 000??? (????????????????????????????)
?????????
????????, patient ??????????, ?????????, ???????????, ???????????, ????????????????????, ??????????????, ?????

?????????? ???? 089-2068341, 02-2608451 (??????-????? 08.30-17.30 ?.)
email: nutta@pcmt.in.th