รับสมัครตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายธุรการ+ฝ่ายบุคคลและหัวหน้าบัญชี เพศหญิง อายุ28-45ปี ประจำโรงงานเปิดใหม่ที่นิคม304ปราจีนบุรี

2012.10.23


ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING-ALUMINIUM
ตําแหน่ง ADM+HR MGR, ACC MGR
เงินเดือน 60,000 (NEGO)
สถานที่ทํางาน 304 PRACHINBURI

Detail

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ28-45
  • ภาษาอังกฤษ


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

?????????????????????????????????+????????????????????????
??????????????????304 ??????????
???????????????????? (???????????????????? SUMITTOMO) ??????????????????????????? ?????????????????????304??????????

?????????
???????
??????????? 28-45 ??
??????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????? ?????? 60, hospital 000 (?????????????????????????????????????????????????)
??????????????????????????

?????????
-?????????????????????

?????????? ??????? 081-8278477, recipe 02-2608454 (??????-????? 08.30-17.30 ?.)
????????????????????????? waraporn@personnelconsultant.co.th