วิศวกรเครื่องกล ระดับ Senior – Asst. Project Manager ประสบการณ์งานติดตั้งระบบ

2012.10.29


ประเภทธุรกิจ รับเหมาติดตั้งระบบสาธารณูปโภค
ตําแหน่ง Mechanical Senior - Asst. Project Manager
เงินเดือน 30,000 - 150,000
สถานที่ทํางาน กทม.และ ต่างจังหวัด

Detail

ดูแลงานติดตั้งระบบปรับอากาศ เครื่องจักรกลในโรงงาน
จำเป็นต้องมีประสบการณ์ตรง
สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

  • คุณสมบัติเพศชาย
  • อายุ30-45
  • ภาษาสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

???????????????????????????????????(?????, pills ?????, ed ?????????????) ????????????????
?????????: ??????????? ????????? ?????????? ?????
?????????? ???????? 081-8249958
E-mail: siriwan@personnelconsultant.co.th