ล่ามและประสานงาน ภาษาญี่ปุ่น(ถ.พระราม9)

2012.10.31


ประเภทธุรกิจ TRADING - INTERIOR/FURNITURE
ตําแหน่ง Japanese Interpreter and Sales-Coordinator
เงินเดือน Negotiate
สถานที่ทํางาน ถ.พระรามเก้า (ตรงข้ามตึกKPN)

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ-36 years
  • ภาษาJapanese


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

??????????????????????? ???????????(?.??????9)
??????????????????????????????????????? ????????????????????????? ?????? ?????? ??????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(??????????? ????????????????????????????????????????????????)

??????????????????????
??????????????
???????????36??
???????????????????????????????????????????????????
????????? ???????40, buy cialis 000 (??????????????????????????????????)

?????????????.?????????? (??????????KPN)

?????????????? 089-2068341, 02-2608454 (??????-????? 08.30-17.30)
?????: nutta@pcmt.in.th