ต้องการเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน(ได้ภาษาญี่ปุ่น)ประจำออฟฟิศเทรดดิ้งที่อโศก

2013.01.22


ประเภทธุรกิจ TRADING-CHEMICAL
ตําแหน่ง SALES-COORDINATOR
เงินเดือน -20,000 บาท
สถานที่ทํางาน อโศก

Detail

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ24-29ปี
  • ภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????? (?????????????????????? ?????????????????????????????)
??????????????????? ?????????????????????????????????????????, search ???????, nurse ?????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????(????????????????????????????????????)
??????????????-????? 08.00-17.00 (?????-???????????)
**????????? ????-?????????????
??????????????? ???????????????????????? 1 ?? ?????? (??????????24-29??)
????????????????20,000???

??????????????????????????Personnel Consultant
??????????????? ???? 089-2068341, 02-2608454 (???????????????-? 08.30-17.30, ? 08.30-16.30)
email: nutta@pcmt.in.th