ด่วน!! ตำแหน่งเซฟตี้ โรงงานในนิคม จ.ระยอง

2013.01.29ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - EIECTRONIC COMPONENTS (SEMI CON)
ตําแหน่ง SAFETY
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
สถานที่ทํางาน นิคมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง

Detail
  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุ25-40ปี

  • ภาษาอังกฤษ
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed ???????????????????? ??????????????????????????????????????? ?.?????

?????????????????????????? (????????????????????????)

**??????????????????


?????????

?????????????? (????????????????????????1????????)

???????????25-40??

***???????????????????????????

????????????????????????? (???????????????????)

????????? ??????????????????????????


??????????????????? ?????????Personnel Consultant

?????? ???? 089-2068341, view 02-2608454 (???-?????????)

email: nutta@personnelconsultant.co.th