ด่วน!! ตำแหน่งเซฟตี้ โรงงานในนิคม จ.ระยอง

2013.01.29


ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - EIECTRONIC COMPONENTS (SEMI CON)
ตําแหน่ง SAFETY
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
สถานที่ทํางาน นิคมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ25-40ปี
  • ภาษาอังกฤษ


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

???????????????????? ??????????????????????????????????????? ?.?????
?????????????????????????? (????????????????????????)
**??????????????????

?????????
?????????????? (????????????????????????1????????)
???????????25-40??
***???????????????????????????
????????????????????????? (???????????????????)
????????? ??????????????????????????

??????????????????? ?????????Personnel Consultant
?????? ???? 089-2068341, view 02-2608454 (???-?????????)
email: nutta@personnelconsultant.co.th