ผู้จัดการโรงงาน:ภาษาญี่ปุ่น:อายุ44ปี:ชลบุรี

2013.04.01


ไทย : ชาย ( 44 ปี)

หมายเหตุ

สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
จิราภรณ์ 087-0663111,02-2608454
jiraporn@personnelconsultant.co.th

 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์
  (Industrial Engineer)
 • ภาษาภาษาอังกฤษ:ดี
  ภาษาญี่ปุ่น:ปานกลาง
 • ตำแหน่งงานที่ต้องการ-ผู้จัดการโรงงาน
 • อาชีพหลัก-ผู้จัดการโรงงาน (ควบคุมดูแลในส่วนสายการผลิต)
 • เงินเดือนที่ต้องการ80000
 • สถานที่ทำงานที่ต้องการ-ชลบุรี
 • อาศัยอยู่ในประเทศไทย