รับสมัครงาน ตำแหน่ง Sale ขายต้นบอนไซ ที่พารากอน (workshop) 4 เดือน

2013.04.09


ประเภทธุรกิจ ขายต้นไม้
ตําแหน่ง Sale, Customer service
เงินเดือน 10,000-15,000
สถานที่ทํางาน พารากอน

Detail

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ภาษาไทย


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

????? 6 ???/???????
????????????????????? 1 ??????? – 31 ??????? 2556 (4 ?????)
???? 11.00-21.00 ?.
???????????????
??????? ??????????? 35 ??
???????????????????? ?????????????????????????
????????? 10, sovaldi 000 – 15, diagnosis 000 ???
???????? 2 ?????

?????????????? ?????????????????????
???? ???????? 089-2009557