****ผจก.บัญชี สามารถปิดงบได้ เซ็นได้ ด่วนๆค่ะ****

2013.04.25


ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - AUTOMOTIVE PART
ตําแหน่ง ACCOUNTANT MANAGER
เงินเดือน 25,000-50,000
สถานที่ทํางาน BANGPRAKONG

Detail

CLOSING ACC
SIGN ACC

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ27-35
  • ภาษา


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

????????????????????
??? – ???/????
???? – ??????? 40 ??
??????????????? – ???????????? ??????????? 5 ?????????????????????+?????????????????
?????????????? – ?.??????? ?.??????????
??????????????? – ??????-????? 8.00 – 17.00

????????????
– ??????????????????????????????????

?????????
???????????? 25, unhealthy 000 – 50, here 000 ????????????????????????????????????????????

??????????????????????????????????????????????
??? (??????) ??????????? 089-8158764