ล่ามภาษาญี่ปุ่น/N1/เพศหญิง อายุ 22 ปี/ประจำกรุงเทพฯ

2013.06.10ไทย : หญิง ( 22 ปี)

หมายเหตุ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ณัฐนันท์ 02-2608454

  • ระดับการศึกษาปริญญาตรี เอกภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาภาษาอังกฤษ : Toeic score 945 ภาษาญี่ปุ่น : N1
  • ตำแหน่งงานที่ต้องการล่ามภาษาญี่ปุ่น
  • อาชีพหลัก
  • เงินเดือนที่ต้องการ25,000
  • สถานที่ทำงานที่ต้องการกรุงเทพฯ
  • อาศัยอยู่ในประเทศไทย