ล่าม ฟรีแลนซ์ (14 วัน) ที่ปราจีน ด่วนนน!!!!!!!

2013.06.12


ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - PC/TELECOM/OA
ตําแหน่ง INTERPRETER
เงินเดือน N/A
สถานที่ทํางาน ปราจีนบุรี

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ
  • ภาษาภาษาญี่ปุ่น


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

???? (Planning Devesion) ???????? 14 ???
??????/????
????????????? ?????? 3 – 16 ?.?. 56
???????? ??????-?????
???? 08.00-17.15 ?.
???????????? ???? 304 ?????????????????
****???????? ????????????????****

???????????????????????????????? ???? ??????????? 089-2009557