ล่าม(สัญญาจ้าง) ไลน์การผลิต, นิคมฯโรจนะ

2013.06.12ประเภทธุรกิจ manufacturing -auto part
ตําแหน่ง Interpreter
เงินเดือน 30,000-50,000
สถานที่ทํางาน นิคมฯโรจนะ อยุธยา

Detail


สัญญาจ้าง 1 เดือนประจำที่นิคมฯโรจนะ
แปลภาษาในไลน์การผลิต (เน้นสื่อสารกับคนญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่)  • คุณสมบัติ

  • อายุไม่จำกัด อายุ//เพศ

  • ภาษาญี่ปุ่นสามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed 

???????????????? ????????? 081-9847688** ??????????? **//radeewat@pcmt.in.th