ล่าม คอนแทร็ค 1 เดือน ปราจีน ด่วน!!!!!!! เพศชาย/หญิง

2013.06.12ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - PC/TELECOM/OA
ตําแหน่ง INTERPRETER
เงินเดือน N/A
สถานที่ทํางาน จังหวัดปราจีนบุรี

Detail
  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุ

  • ภาษาภาษาญี่ปุ่น
    ภาษาอังกฤษ
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed 
???? (QA) Contract 1 ????? 3 ???

??????/????

????????????? ?????? 18 ??.?. – 20 ?.?. 56

???????? ??????-?????

???? 08.00-17.15 ?.

???????????? ???? 304 ?????????????????

****???????? ????????????????****


???????????????????????????????? ???? ??????????? 089-2009557