รับสมัครฝ่ายบุคคล/ชายหรือหญิง/อายุ 25ปีขึ้นไป/มีประสบการณ์/สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้/ปฎิบัติงานที่ภูเก็ต/บริษัทเปิดใหม่

2013.06.13ประเภทธุรกิจ โชว์รูมรถยนต์
ตําแหน่ง ฝ่ายบุคคล
เงินเดือน N/A
สถานที่ทํางาน จ.ภูเก็ต

Detail


ดูแล รับผิดชอบงานฝ่ายบุคคลทั้งหมด  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุ25-45

  • ภาษาสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed 

1.???????????????? ???? 25?? ??????

2.????????????????????

3.????????????????????

4.????????????????????.?????????

5.??????????????????????????????????


***???????????????? ?????? ???.02-260854, cialis 081-8680462 ?????????? jitiporn@pcmt.in.th***