ด่วน!!!ตำแหน่ง ล่าม ทำงานระยอง เพศชาย-หญิง อายุ30 ปีขึ้นไป

2013.06.14ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - EIECTRONIC COMPONENTS (SEMI CON)
ตําแหน่ง INTERPRETER
เงินเดือน 25,000-45,000
สถานที่ทํางาน ระยอง(บ้านฉาง)

Detail


แปลเอกสาร/ล่ามในไลน์การผลิต  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุ28-40 ปี

  • ภาษาJAPANESE
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed ?????????? ?????(???) 081-9175569

-?????????????????/?????????? ??????????????????????

-??????????????-?????(?????????????? : 8.00-17.00 ?.)