เพศหญิงอายุ 29 ปี/ประสบการณ์บัญชี 5 /สื่อสารภาษาอังกฤษได้

2013.06.14ไทย : หญิง ( 29 ปี)


หมายเหตุ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ณัฐนันท์ 02-2608454  • ระดับการศึกษาปริญญาตรีบัญชี

  • ภาษาอังกฤษ

  • ตำแหน่งงานที่ต้องการบัญชี

  • อาชีพหลัก

  • เงินเดือนที่ต้องการ40,000

  • สถานที่ทำงานที่ต้องการกรุงเทพฯ

  • อาศัยอยู่ในประเทศไทย