รับสมัครตำแหน่งธุรการภาษาญี่ปุ่น/ชายหรือหญิงก็ได้/อายุ25-40ปี/มีประสบการณ์/ทำงานนิคมฯอมตะนคร จ.ชลบุรี

2013.06.14ประเภทธุรกิจ นำเข้า-ส่งออกชิ้นส่วน,อะไหล่เครื่องจักร
ตําแหน่ง ธุรการ
เงินเดือน ตามประสบการณ์และภาษา
สถานที่ทํางาน นิคมฯอมตะนคร จ.ชลบุรี

Detail


ดูแล รับผิดชอบงานด้านธุรการและเอกสาร บางครั้งอาจต้องช่วยแปลเอกสารด้วย  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุ25-40

  • ภาษาภาษาญี่ปุ่น
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed 

1.??????????? ???? 25-40??

2.????????????????????????????????? ???? ???????????????????

3.?????????????????????

4.?????????????????????????????? ?????????

***???????????????? ?????? ??? 02-2608454, generic 081-8680462 ???????????????????? jitiporn@pcmt.in.th***