รับสมัครตำแหน่งบีโอไอ(ซุปเปอร์ไวเซอร์)/ผู้หญิงเท่านั้น/อายุระหว่าง30-40ปี/มีประสบการณ์งานบีโอไอ/ทำงานที่นิคมฯอมตะนคร จ.ชลบุรี

2013.06.14ประเภทธุรกิจ โรงงานผลิตเบรกเกอร์ไฟฟ้า
ตําแหน่ง บีโอไอ
เงินเดือน ตามประสบการณ์
สถานที่ทํางาน นิคมฯอมตะนคร จ.ชลบุรี

Detail


ดูแล รับผิดชอบงานด้านบีโอไอ (ระดับซุปเปอร์ไวเซอร์)  • คุณสมบัติ เพศหญิง

  • อายุ30-40

  • ภาษาภาษาอังกฤษ-พอใช้
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed 

1.??????????????? ??????????? 30-40??

2.?????????????????????????????????? 8?? ??????

3.????????????????????

4.????????????????????.?????????


***???????????????? ?????? ???.02-2608454 , and 081-8680462   ??????????????  jitiporn@pcmt.in.th***