เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจป.วิชาชีพ,กรุงเทพ,ภาษาอังกฤษ,เพศชาย,อายุ30ปีขึ้นไป

2013.06.14ประเภทธุรกิจ บริษัทขนส่ง
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ
เงินเดือน 30,000-40,000
สถานที่ทํางาน กรุงเทพ

Detail


เจ้าหน้าที่จป.ระดับวิชาชีพ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและให้คำแนะนำนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและภสาพแวดล้อมภายในหน่อยงาน  • คุณสมบัติเพศชาย

  • อายุ30ปี-50ปี

  • ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดี
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed 
??????????????????????????????????????????? 081-8241820 ????????????????nisachon@pcmt.in.th