รับสมัครตำแหน่งล่าม+ธุรการ (ภาษาญี่ปุ่น) ทำงานที่สมุทรสาคร

2013.06.14


ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING- FOOD
ตําแหน่ง INTERPRETER+ADMINISTRATOR
เงินเดือน 20,000-60,000
สถานที่ทํางาน SAMUTSAKORN

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ21-40
  • ภาษา


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

????????????????????????? ???????????????? ???????
??????????????-????? (????????????????????) 8.30-17.30 ?.
?????????
-??????????????
-???? 21-40 ??
-???????????????????????????????????
-????????????????????????? ??????????????????????????

***???????????????????????????????????????????? ??????? 081-8278477, treat 02-2608454 ??????????????????? waraporn@personnelconsultant.co.th***