ด่วน!!! ล่ามภาษาญี่ปุ่น ทำงานที่วังน้อย(อยุธยา)

2013.06.17ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - PRESICION PARTS
ตําแหน่ง INTERPRETER
เงินเดือน 20,000-55,000
สถานที่ทํางาน วังน้อย(อยุธยา)

Detail
  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุ23-35

  • ภาษาJAPANESE
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed ?????? ?????(???): 081-9175569

-????????????? : ???????????????? ??????????????????

-??????/????

-??????????? 35 ??