ต้องการวิศวกร ประจำโรงงานที่นิคม304 ปราจีนบุรี

2013.06.17ประเภทธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ตําแหน่ง Engineer
เงินเดือน -30,000 บาท
สถานที่ทํางาน นิคม304 จ.ปราจีนบุรี

Detail
  • คุณสมบัติเพศชาย

  • อายุ28-35 ปี

  • ภาษาอังกฤษ
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed ????????????? ????????? 304 ?.??????????

??????????????

???????????????????????????2-3????????

???????????????????????????????????????

????28-35??

??????????????????????????

???????????????????????

????????????????2?????? ????????????????????????????

???-????????? ??????-????? ????????????????? ???? 08.30-17.30 ?.


?????????? ???? 089-2068341

email: nutta@personnelconsultant.co.th