ต้องการวิศวกร ประจำโรงงานที่นิคม304 ปราจีนบุรี

2013.06.17


ประเภทธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ตําแหน่ง Engineer
เงินเดือน -30,000 บาท
สถานที่ทํางาน นิคม304 จ.ปราจีนบุรี

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย
  • อายุ28-35 ปี
  • ภาษาอังกฤษ


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

????????????? ????????? 304 ?.??????????
??????????????
???????????????????????????2-3????????
???????????????????????????????????????
????28-35??
??????????????????????????
???????????????????????
????????????????2?????? ????????????????????????????
???-????????? ??????-????? ????????????????? ???? 08.30-17.30 ?.

?????????? ???? 089-2068341
email: nutta@personnelconsultant.co.th