ล่ามภาษาญี่ปุ่น ปิ่นทอง-ชลบุรี เพศชาย/หญิง รายได้ดี!!!ด่วน!!!

2013.06.18ประเภทธุรกิจ Engineering Service
ตําแหน่ง INTERPRETER
เงินเดือน N/A
สถานที่ทํางาน ชลบุรี

Detail
  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุไม่เกิีน 55 ปี

  • ภาษาภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed 
???????????????????????????? ??????-???????


??????/???? ????????????


????????????????????????


??????????????-???????? ???? 08.30-17.30


???????? !!!


????????????????????????????????????? ??????????? 087-0693222 ???