ประสานงานฝ่ายขายภาษาญี่ปุ่น/ใกล้รพ.บางนา/ธุรกิจเทรดดิ้งเคมีภัณฑ์

2013.06.20: ( ปี)


หมายเหตุ
  • ระดับการศึกษา

  • ภาษา

  • ตำแหน่งงานที่ต้องการ

  • อาชีพหลัก

  • เงินเดือนที่ต้องการ

  • สถานที่ทำงานที่ต้องการ

  • อาศัยอยู่ในประเทศ
??????????????????????????/ SALES COORDINATOR

-????????????????????????????????????????????

-??????????????????? 1 ????????

-??????????????????????????? ??????????????????????? ??? ???? ?????


?????????????????????? ???????? 087-0425777

?????????????????????????????? kamonthip@personnelconsultant.co.th