ล่าม/เลขา ภาษาญี่ปุ่น ทำงานที่อยุธยา มีรถรับส่งจากกทม. จบใหม่ ชาย/หญิง

2013.06.20ประเภทธุรกิจ ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า
ตําแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น
เงินเดือน 15,000-20,000
สถานที่ทํางาน นิคมบางปะอิน จ. อยุธยา

Detail


ล่ามแปล ประสานงานในสำนักงาน
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุ21-29

  • ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารได้ปานกลาง
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed 

?????????

-????? ??????????????? ???????????????????? ?????? ?.????????? ????????

-????????????

-????????????????????

-?????????

??????????????? ???????? 081-8249958

E-mail: siriwan@personnelconsultant.co.th