รับสมัครบัญชี/มีประสบการณ์/มี CPD LICENSE/ผู้หญิง/อายุไม่เกิน40ปี/สถานที่ทำงาน บีทีเอสบางจาก

2013.06.21ประเภทธุรกิจ TRADING-CHEMICAL
ตําแหน่ง HEAD ACCOUNTING
เงินเดือน 25,000-30,000
สถานที่ทํางาน บีทีเอส-บางจาก

Detail


ดูแล รับผิดชอบงานบัญชีทั้งหมด  • คุณสมบัติ เพศหญิง

  • อายุ27-40ปี

  • ภาษาอังกฤษ-พอใช้
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed 

1.??????????????? ??????????? 40??

2.????????????????????????????? 3 ????????

3.?? CPD LICENSE , for sale ?????????????? ????????????? EXPRESS ???

4.??????????????????????

***???????????????? ?????? ??? 02-2608454 , 081-8680462 ???????????????????? jitiporn@pcmt.in.th***