รับสมัครล่ามภาษาญี่ปุ่น/ธุรการ**ด่วน**บริษัทเกี่ยวกับร้านอาหารญี่ปุ่น**ทองหล่อ***เพศชาย-หญิง***ทำงาน10.00-19.00***

2013.06.24ประเภทธุรกิจ บริษัทเปิดร้านอาหารญี่ปุ่น
ตําแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น
เงินเดือน 20000-35000
สถานที่ทํางาน ทองหล่อ

Detail
  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุ23-35

  • ภาษาญี่ปุ่น
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed 

???????????????????????????? ?.??????????????????????????????? ???????? 7 ????????? ??????????????????????????/?????? ???????????????????????? ??????????????????? ????????????? ????????????????

?????????


1.??????/????

2.???? 22-40 ??

3.??????????????????????????????

4.?????? ????-?????-??? ?????????????????????????

5.????? ??????-????? ????10.00-19.00 ?.


?????????? ?????? ??????????? 089-8165611