รับล่าม ทำงานปิ่นทอง 2(ชลบุรี) เพศหญิง จบใหม่ได้

2013.06.26ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - EIECTRONIC COMPONENTS (SEMI CON)
ตําแหน่ง INTERPRETER
เงินเดือน 25,000-55,000
สถานที่ทํางาน PINTHONG 2(CHONBURI)

Detail
  • คุณสมบัติ เพศหญิง

  • อายุ23-45

  • ภาษาJAPANESE
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed ?????????? ?????(???) 081-9175569