รับสมัครล่าม+ประสานงาน (ใช้ภาษาญี่ปุ่น) โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เพศชายหรือหญิง ทำงานที่อมตะซิตี้ (ระยอง)

2013.06.27ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING- AUTOMOTIVE PARTS
ตําแหน่ง INTERPRETER+ADMINISTRATOR
เงินเดือน 20,000-35,000
สถานที่ทํางาน AMATACITY (RAYONG)

Detail
  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุ21-35

  • ภาษาJAPANESE
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed ??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????

?????????

-??????????????

-???? 21-35 ??

-???????????????????????????

-?????????????????????????

-??????????????-????? 8.00-17.40

?????????

-???????????

-??????????

-??????????

-?????????

-????????????????????

?????????

-????????

-??????? (????????)

-?????

-??????????? ??????? ???????? ?????????? ???????? ???????????? ?????

***???????????????????????????????????????? ??????? 081-8278477/02-2608454 ??????????????????? waraporn@personnelconsultant.co.th***