รับสมัครล่ามภาษาญี่ปุ่น/N3/โรงงานพลาสติก/นิคมปิ่นทอง1//ติดต่อกมลทิพย์ 087-0425777

2013.08.05ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - PLASTIC
ตําแหน่ง INTERPRETER
เงินเดือน 20,000-30,000
สถานที่ทํางาน นิคมฯ ปิ่นทอง1, ศรีราชา, ชลบุรี

Detail

ติดต่อประสานงาน ผู้ช่วยนายญี่ปุ่น

 • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
 • อายุ22-35 ปี
 • ภาษา-ภาษาญี่ปุ่น -ภาษาไทย

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed   ???????????????
  -?????????????????????????????????????????????????????????
  -???????????????????????????????????? ?????????????????????????????? N-3
  -??????????????????????????????? ?????????????????????
  -?????????????????????????????? ???????????????????
  -??????????????????????

  ????????????????????????????????????????? 087-0425777
  ???????????????????????????? kamonthip@personnelconsultant.co.th