รับสมัครล่ามภาษาญี่ปุ่น/N3/โรงงานพลาสติก/นิคมปิ่นทอง1//ติดต่อกมลทิพย์ 087-0425777

2013.08.05ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - PLASTIC
ตําแหน่ง INTERPRETER
เงินเดือน 20,000-30,000
สถานที่ทํางาน นิคมฯ ปิ่นทอง1, ศรีราชา, ชลบุรี

Detail


ติดต่อประสานงาน ผู้ช่วยนายญี่ปุ่น  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุ22-35 ปี

  • ภาษา-ภาษาญี่ปุ่น
    -ภาษาไทย
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed 

???????????????

-?????????????????????????????????????????????????????????

-???????????????????????????????????? ?????????????????????????????? N-3

-??????????????????????????????? ?????????????????????

-?????????????????????????????? ???????????????????

-??????????????????????


????????????????????????????????????????? 087-0425777

???????????????????????????? kamonthip@personnelconsultant.co.th