รับสมัครตำแหน่งล่ามภาษาญี่ปุ่น เพศชายหรือหญิง อายุ 21-30 ปี ทำงานที่โรงงานเปิดใหม่ นิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี

2013.08.05ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING-EQUIPMENT (TOOL,NUT, SCREW)
ตําแหน่ง INTERPRETER
เงินเดือน 15,000-30,000/NEGOTIABLE
สถานที่ทํางาน 304 PRACHINBURI INDUSTRIAL ESTATE

Detail


SUPPORT TO JAPANESE  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุ21-30

  • ภาษา
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed 

??????????????????????? EQUIPMENT (TOOL, healing NUT, illness SCREW) ????????????????????????????? ????????????????????? 20 ??

?????????

-??????????????

-???? 21-30 ??

-????????????????????????????????

-??????????????????????????

**???????????????????????????????????????????? ??????? 081-8278477/02-2608454 ??????????????????? waraporn@personnelconsultant.co.th**