รับตำแหน่ง QC ด่วน/ ทำงานที่นิคมอินทรา จังหวัด สิงห์บุรี /ทำงานวันเสาร์เว้นเสาร์ /ยินดีรับน้องจบใหม่

2013.08.07ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - EIECTRONIC COMPONENTS (SEMI CON)
ตําแหน่ง QC
เงินเดือน 20,000
สถานที่ทํางาน นิคมอินทรา จังหวัด สิงห์บุรี

Detail
  • คุณสมบัติ เพศหญิง

  • อายุ25-35

  • ภาษาENGLISH
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed ?????????? ????? 081-9018220

????????????????????????????

????????????????????????? ?????? ?????????

????????????????????? 1 ??


?????????

????????? 400, viagra sale 500, health 600

????

?????????

??????????

????? (2?????/?? ????????)

??????????????????

????????????????

???????????????????????? 10,000 ???????? (AFTER PROB.119 ???)

????????? ?.??????????????????????????????? 3 ??? ???????????????

**Probation 4 month **


-?????-??? ???????????????? ???????????? ??????? ??????????????????????????? 12