เจ้าหน้าที่ธุรการ/เพศหญิงอายุไม่เกิน 30 ปี/มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2ปีด้าน Payroll/ประจำออฟฟิศแถวเพลินจิต

2013.08.08ประเภทธุรกิจ Trading
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เงินเดือน ไม่เกิน 22 ,000
สถานที่ทํางาน เพลินขิด

Detail
  • คุณสมบัติ เพศหญิง

  • อายุ30ปี

  • ภาษาอังกฤษ
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed 

?????????????????????

-??????? ??????????? 30 ??

-??????????????? Payroll ????????? 1-2??

-???????????????????????

-????????????????????


?????????????????????????????????? ???????? 081-8392314 ???????????????? nattanan@personnelconsultan