//**ด่วน**//ล่ามประสานงาน/เพศชายหรือหญิง/ไม่จำกัดอายุ/สามารถทำงานประจำโรงงานที่ระยองได้/สามารถเดินทางไปฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นได้/ผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3ขึ้นไป//

2013.08.09ประเภทธุรกิจ โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ตําแหน่ง ล่ามประสานงาน
เงินเดือน ตามประสบการณ์
สถานที่ทํางาน นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด/ระยอง

Detail


แปลประสานงานในไลน์ผลิตเเละในออฟฟิศ  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุไม่จำกัด

  • ภาษาญี่ปุ่น/อังกฤษ
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed 

?????? ???????? ??????????? ??????????? (?????????)?????

?????????????????????????????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????????????

**************************************************************

?????????????????????????????????? “????????????????????????”

????????????????????????????????

???????????????? ??????????????

***********************************************************

Qualifications:-

1. ?????? ??????????? ????????????

2. ??????????

3. ?????????????????????????????? ????????????

4. ??????????????????????????????????????????????????????????? ????????? 1 ????????

5. ?????????????????????????????????????? **??????????????????????????????????????? N3 ?????? ???????????????????????????**

6. ???????????????????????????????????? ???????????????

**************************************************

?????????

– ????? – ??? ??????? (???????, sickness ????????????, physician ?.???????????,???????)

– ????????????????????

– ???????????

– ?????????

– ???????????????

– ?????????????????????

***************************************************

????????????????????????? “?????????” ??? 084-3873395 ???? 02-2608454 ??????????????????? E-mail : priyapat@personnelconsultant.co.th