ล่ามภาษาญี่ปุ่น/ออฟฟิศที่บีทีเอส เอกมัย/ทำงานจันทร์-ศุกร์/ติดต่อกมลทิพย์ 087-0425777

2013.08.17


ประเภทธุรกิจ MACHINERY
ตําแหน่ง INTERPRETER/ JAPANESE ASSISTANT
เงินเดือน 20,000-30,000 บาท
สถานที่ทํางาน อาคารสรชัย บิ้วดิ้ง

Detail

-ติดตามนายญี่ปุ่น เพื่อไปพบลูกค้า
-เป็นผู้ช่วยเรื่องการแปลภาษา ประสานงาน

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ25-30 ปี
  • ภาษาภาษาญี่ปุ่น
    ภาษาอังกฤษ


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

??????????????????????
-???????/???
-????????????????????????????????????????? ????????????????
-?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????N3??????

??????????????????????????????? ???????? 087-0425777
???????????????????????????? kamonthip@personnelconsultant.co.th