ล่ามภาษาญี่ปุ่น/เพศหญิง ภาษาญี่ปุ่นระดับ 3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า /ทำงานที่เทพารักษ์ กม. 23 มีรถรับ-ส่ง

2013.08.19ประเภทธุรกิจ ผลิตสีอุตสาหกรรม
ตําแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น
เงินเดือน -30,000
สถานที่ทํางาน ถ.เทพารักษ์ สมุทรปราการ

Detail


-เป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างคนญี่ปุ่นและคนไทย
-แปลเอกสาร  • คุณสมบัติ เพศหญิง

  • อายุ-28

  • ภาษาญี่ปุ่น
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed ?????????

-???????????????? – ??. 25

-???????????

-????????????????????

-?????

-??????????

-?????????

-??????????


??????????????????? ??????????? ???????? 081-8249958

E-mail: siriwan@personnelconsultant.co.th