ล่ามภาษาญี่ปุ่น/เพศหญิง ภาษาญี่ปุ่นระดับ 3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า /ทำงานที่เทพารักษ์ กม. 23 มีรถรับ-ส่ง

2013.08.19ประเภทธุรกิจ ผลิตสีอุตสาหกรรม
ตําแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น
เงินเดือน -30,000
สถานที่ทํางาน ถ.เทพารักษ์ สมุทรปราการ

Detail

-เป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างคนญี่ปุ่นและคนไทย -แปลเอกสาร

 • คุณสมบัติ เพศหญิง
 • อายุ-28
 • ภาษาญี่ปุ่น

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed 


  ?????????
  -???????????????? – ??. 25
  -???????????
  -????????????????????
  -?????
  -??????????
  -?????????
  -??????????

  ??????????????????? ??????????? ???????? 081-8249958
  E-mail: siriwan@personnelconsultant.co.th