เลขานุการ ภาษาญี่ปุ่น ทำงานที่เทพารักษ์-บางพลี เพศหญิง

2013.08.19ประเภทธุรกิจ ผลิต/พ่น สีสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์และอื่นๆ
ตําแหน่ง เลขานุการ
เงินเดือน -35,000
สถานที่ทํางาน เทพารักษ์ สมุทรปราการ

Detail


-ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
-รับผิดชอบงานที่นายญี่ปุ่นแจ้งมา
-เป็นล่ามบ้างบางโอกาส
-บางครั้งต้องออกไปพบลูกค้ากับนาย  • คุณสมบัติ เพศหญิง

  • อายุ24-32 ปี

  • ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารได้ดี
    อังกฤษพอสื่อสารได้
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed ?????????

-??????????

-???????+????????

-????????? 500/???????

-???????????

-???????????-????? ??? 2 ?????/?????

?????????????????????????????? ???????? 081-8249958

E-mail: siriwan@personnelconsultant.co.th