รับสมัครล่ามภาษาญี่ปุ่น/ชายหรือหญิง/สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดี/โรงงานเปิดใหม่/นิคมฯปิ่นทอง1 ชลบุรี

2013.08.20ประเภทธุรกิจ โรงงานผลิตชิ้นส่วนจากเหล็ก(Heat Treatment)
ตําแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น
เงินเดือน N/A
สถานที่ทํางาน นิคมฯปิ่นทอง 1 จ.ชลบุรี

Detail

รับผิดชอบงานด้านล่ามและเป็นผู้ช่วยคนญี่ปุ่น

 • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
 • อายุ22-35
 • ภาษาภาษาญี่ปุ่น-ดี

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed   1.??????????????????? ??????????? 35??
  2.???????????????????????
  3.????????????????????????????? ??????????????????
  4.????????????????????????????
  ***???????????????? ?????? ???.02-2608454 , hospital 081-8680462 ???????????????????? jitiporn@pcmt.in.th***