รับสมัครล่ามภาษาญี่ปุ่น/ชายหรือหญิง/สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดี/โรงงานเปิดใหม่/นิคมฯปิ่นทอง1 ชลบุรี

2013.08.20ประเภทธุรกิจ โรงงานผลิตชิ้นส่วนจากเหล็ก(Heat Treatment)
ตําแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น
เงินเดือน N/A
สถานที่ทํางาน นิคมฯปิ่นทอง 1 จ.ชลบุรี

Detail


รับผิดชอบงานด้านล่ามและเป็นผู้ช่วยคนญี่ปุ่น  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุ22-35

  • ภาษาภาษาญี่ปุ่น-ดี
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed 

1.??????????????????? ??????????? 35??

2.???????????????????????

3.????????????????????????????? ??????????????????

4.????????????????????????????

***???????????????? ?????? ???.02-2608454 , hospital 081-8680462 ???????????????????? jitiporn@pcmt.in.th***