ด่วน!!!//Logistics//เพศชายหรือเพศหญิง/อายุไม่เกิน 30ปี/มีประสบการณ์การทำงานทางด้านโลจิสติกหรือด้านนำเข้า-ส่งออกมาโดยตรง/ทำงานประจำออฟฟิศอโศก/

2013.08.30ประเภทธุรกิจ ผลิตเเละนำเข้าชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิก
ตําแหน่ง Logistics
เงินเดือน ตามประสบการณ์
สถานที่ทํางาน อโศก

Detail

• Coordinate with oversea supplier, shipping agent, BOI and warehouse for smooth process of air and sea import customs formality.

 • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ภาษาอังกฤษ

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed 


  ?????? ???????? ??????????? ??????????? (?????????)?????
  ?????????????????????????????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????????????
  **************************************************************
  ?????????????????????????????????? “ Logistics ”
  ???????????????????????????????????????????????? ?????????????????
  ???????????????????????
  ***********************************************************
  qualifications required :-
  – Male/ Female Age not over 30 years old.
  – Bachelor Degree in Business Administration or any related field.
  – 2-3 years in logistics, viagra shipping agent
  – Good command of English

  ************************************************************************

  Duties & Responsibilities:-

  • Contact with oversea vendor to get completed shipping document.
  • Coordinate with shipping agent to delivery cargo to warehouse on time.
  • Monitor and get confirmed incoming report from shipping agent for daily import shipment.
  • Contact with oversea vendor if there is any error.
  • Coordinate with concerned parties if there is an unexpected problem of import shipment such as shipment delay, seek damaged cargo during transportation.
  • Daily monitor and check IC application of import shipment which issued by shipping agent.
  • Process issue P/O to order warehouse material.
  • Filing and record reference document.
  • Support any assigned task from Logistics Supervisor and Manager.

  ****************************************************************

  ???????????????????????????????????????????? “?????????” ??? 084-3873395 ???? 02-2608454 ??????????????????? priyapat@personnelconsultant.co.th ???? priyapat@pcmt.in.th