รับสมัคร INDUSTRIAL ENGINEER ประจำที่นิคมอมตะนคร ชลบุรี

2013.09.06


ประเภทธุรกิจ AUTOMOTIVE PARTS
ตําแหน่ง INDUSTRIAL ENGINEER
เงินเดือน 15,000-20,000
สถานที่ทํางาน นิคมอมตะนคร ชลบุรี

Detail

ดูแลงานทางด้านวิศวกรรมในโรงงาน

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ21 ปีขึ้นไป
  • ภาษาอังกฤษ,ไทย


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

?????????
– ??????????????
– ???? 21 ????????
– ??????????????????? ????????????
– ??????????????????

????????????????
– ????????????????????????????
– ??????????????-????? 8.30-17.30(???????????????????????)

?????????? ????? 085-2357000