** รับด่วน — บัญชี // ประสบการณ์0-1ปี // บ.นำเข้าเหล็ก // ติดMRT **

2013.09.09


ประเภทธุรกิจ Trading for Steel
ตําแหน่ง Accounting
เงินเดือน 14000-18000
สถานที่ทํางาน Bangkok

Detail

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ20-28
  • ภาษาCan communicate in English


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

?????????????????????????????????????????? ???? ??????????????????????????????? ??????????????????-????? 9.00-17.30 ?.  ?????????????? ???????????????? ???????????????

1.?????????????????????????? 28 ??

2.???????????????????????????????????????????????

3.????????????????????????????????? ?????????????????? 0-1 ??

4.??????????????????????????

5. ** ??????????????????????????????????????????? **

*** ??????????????????? ?????? ?????? 081-8680461 / 02-2608454 ???? ?????????? khanittha@pcmt.in.th ***