รับด่วนมาก!!เซลล์(Sales)ทำงานที่นิคมฯอมตะนครชลบุรีเฟส2/เพศหญิง/มีประสบการณ์การทำงานในบริษัที่เป็นโรงงานผลิต

2013.09.10


ประเภทธุรกิจ โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย(Sales supervisor or Sales assistant supervisor)
เงินเดือน 35,000 บาท
สถานที่ทํางาน นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร ชลบุรี

Detail

สวัสดิการ
-อาหาร 25/วัน
-โบนัส(ตามผลประกอบการ)
-ประกันชีวิต
-ปะกันสังคม
-มีรถรับส่ง ทั่วชลบุรี บางปะกง ไกลสุดบางแสน

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ25-35 ปี
  • ภาษา***สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้***


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

??????????!!?????(Sales supervisor or Sales assistant supervisor)?????????????????????????????2
?????????????????????????????????? ????????????????????????????? ??? 2 ?.??????
???????? ?????????????? (????????????????????) ???? 08.00-17.00 ?.
?????????
-????????????????? 50 ??????????? ???????????? 50 ???????????
-????????????, look Control Forecast, ??????????????????????????????????
-?????????????????????
?????????
-??????? ????25-35 ??
-?????????????????????????????????????????????
-???????????????????????????? ???? ????????????????????????? ??????????????????????????????????
-?????????????????????????????????
-???????? ???????? ???????????????????????????
-?????????????????? ???????? ??????????? ?????????????????????????????????????????

***???????????????????????? ?????? 081-8061577 ???????Resume ????? E-mail :pornpimol@pcmt.in.th***