รับสมัครตำแหน่งประสานงาน(ภาษาญี่ปุ่น) เพศหญิง อายุ 24-39 ปี

2013.09.10


ประเภทธุรกิจ TRADING-CHEMICAL
ตําแหน่ง SALES-COORDINATOR
เงินเดือน 30,000-50,000
สถานที่ทํางาน PASO TOWER/ SILOM

Detail

- SUPPORT JAPANESE
- CONTACT THAI STAFF TO JAPANESE

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ24-39
  • ภาษา


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

??????????????????????????????????? ?????????? ????????????????????????? ??????????????????????????? 3 ??
?????????
-???????
-???? 24-39 ??
-????????????????????????????????????
***??????????????????????????????????????????????????? 02-2608454/081-8278477***