ด่วน!!!บัญชี ไม่เน้นภาษา ประสบการณ์เพศชาย/หญิง ทำงานที่ฉะเชิงเทรา

2013.09.12: ( ปี)

หมายเหตุ

  • ระดับการศึกษา
  • ภาษา
  • ตำแหน่งงานที่ต้องการ
  • อาชีพหลัก
  • เงินเดือนที่ต้องการ
  • สถานที่ทำงานที่ต้องการ
  • อาศัยอยู่ในประเทศ
?????????? ?????(???) 081-9175569
?????????? 600
????????? 500
???????? 25???/???
?????????? 30 ???/???
??????????? 25 ???/???
????? 50 ???/??? (??????????????????????????)
???????????????????????????????
???????????????
????????????????????